Hizmetlerimiz

Doğal Afet Sigortası - DASK

Doğal Afet Sigorta Kurumu’nun kısaltması “DASK” ismiyle de anılan Zorunlu Deprem Sigortasını yönetmektedir. Türkiye’nin deprem riski yüksek olan bir coğrafyada bulunması, devleti kanuni düzenleme ile birlikte Zorunlu Deprem Sigortası oluşturmaya yöneltmiştir. Yaygın ismiyle bilinen “DASK” deprem nedeniyle oluşabilecek maddi hasarların tazmin etmesine yönelik oluşturulmuş bir sigorta sistemidir.