Hizmetlerimiz

Sağlık Sigortası

Kişilerin hayatları boyunca beklenmedik bir kaza, hastalık ya da sağlıkla ilgili oluşacak bir takım sorunla başa çıkmaları gerekmektedir. Sağlık giderlerini yanı sıra bir hastalık her türlü tanı ve tedavi süresi işlemlerin de, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle sağlanması ve mali bir kaygı yaşamadan ya da herhangi bir mali durumun kaygısı yaşanmadan hazırlanmış kişiye özel sigorta türüne sağlık sigortası denmektedir. Bu sigortanın gerekçesi insan sağlığını kapsamaktadır. Genel ve özel şartlar dâhilinde, kişilerin belli primler ödeyerek sahip oldukları poliçelerde gerekli işlemlerin yapılmasına olanak sağlanacaktır. Kişilerin sağlıkları olmadan yapamayacakları için sağlıklarına oldukça önem vermeleri gerekmektedir.

Bu yüzden sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.Bayanların da sağlık sigortası yaptırırken göz önüne aldıkları doğum giderlerinin ve yeni doğan bebek bakımı hizmetinin yanı sıra, acil yardım, PSA ve Mamografi gibi sağlık hizmetlerinin karşılanmasına olanak sağlamaktadır. Bayanların her konu da kendilerine daha iyi bakmaları ve özen göstermeleri gerekmektedir. Bu yüzden alacakları her önlem için ince bir düşünce gösterip her açıdan düşünülmesine özen gösterilmektedir. Özellikle bayanların kadın hastalıkları diye bir bölümü var, bu yüzden rutin kontrollerinin yılda en az bir kere yaptırmaları gerekmektedir. Yaptıracakları işlemlerin pekte ucuz olmadıkları bilinmektedir. Bu durumda göz önüne alınarak sağlık sigortalarının yaptırmaları gerekmektedir.

Kişilerin birbirinden farklı ve belli kapsamlar altında zengin içerikler içeren ürün yelpazesi arasında sizin ve aileniz için uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Böylelikle kişileri her konu da bir güvence durumu söz konusu olduğu gibi sağlık açısından da kişiler kendilerini güvence altına almaları gerekmektedir. Üstelik kişilerin bütçelerine uygun bir prim almaları gerekmekte bu yüzde de kişilerin prim için seçeceği prim seçeneklerinin uygun olması kişiler için önemlidir. Kişilerin yaptırmış oldukları poliçeler göz önüne alındığın da tedavi için geçerli olan masrafların sigorta tarafından tazminatlar şeklinde karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar çerçevesinde genel ve özel şartlar içermekte olduğunu bilmemiz kişilerin içinde bulundukları durumda hangi durumlar da sağlık sigortalarının geçerli olacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kişilerin sağlık sigortası yaptırırken bazı durumları göz önünde bulundurması gerekir. Özellikle teminat dışında kalan haller de kişilerin sigortalarının geçerli olmayacağını bilmeleri gerekir. Bu durumlara bakacak olursak; harp ve harp niteliğin de harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç karışıklıklar yaşandığın da geçerlilik söz konusu değildir. Cürüm işlemek ve cürme teşebbüsünde bulunmak, tehlike de bulunan kişileri ve malları kurtarmak için kişilerin ağır bir tehlikeye maruz kalmasını sağlayacak hareketler de bulunmak, özellikle esrar, eroin gibi uyuşturucu madde kullanımın da kişilerin sağlık sigortaları geçerliliğini korumamaktadır. Bu yüzden kişileri bazı durumları göz önünde bulundurarak davranmaları gerekmektedir. Böylelikle kişilerin sağlıklarına verdikleri önem de açığa çıkmış olur.